ขนาดโมเดลรถเหล็ก Scale Model Cars Chart

โมเดลรถ -

ขนาดโมเดลรถเหล็ก Scale Model Cars Chart

โมเดลรถเหล็ก

ขนาดโดยประมาณนะครับ

1/18 ขนาดประมาณ 25 ซม.

1/24 ขนาดประมาณ 20 ซม.

1/36 ขนาดประมาณ 12 ซม.

1/64 ขนาดประมาณ 7.5 ซม.

#modelcars #โมเดลรถ #รถโมเดล #รถเหล็ก #diecast

 

 


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published