สุดยอดจุดกำเนิด "โมเดลรถ" ชิ้นแรกของโลก!

โมเดลรถ -

สุดยอดจุดกำเนิด "โมเดลรถ" ชิ้นแรกของโลก!

 

สุดยอดจุดกำเนิด "โมเดลรถ" ชิ้นแรกของโลก!

การถือกำเนิดของ “โมเดลรถ” ชิ้นแรกในโลกนั้น ไม่มีใครสามารถบันทึกไว้เป็นหลักฐานได้ แต่เชื่อว่าการกำเนิดโมเดลต่างๆนั้น ได้ถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมกับวิวัฒนาการของมนุษย์เมื่อหลายล้านปีมาแล้ว โดยสันนิษฐานว่ามนุษย์ในสมัยก่อนได้ใช้การปั้นแบบจำลองต่างๆขึ้นมา เพื่อใช้เป็นแบบจำลองในการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ทั้งใช้เพื่อทำเป็นของเล่นสำหรับเด็ก, ใช้ทำเป็นเครื่องบูชายัญ, ปั้นเป็นเทวรูปเพื่อสักการะบูชาหรือใช้สร้างเป็นแบบจำลองทางสถาปัตยกรรม เพื่อใช้เป็นแบบในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนต่างๆ

จนกระทั่งเมื่อประมาณ 70 กว่าปีมานี้นั้น มนุษย์ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการสร้างโมเดลและแบบจำลองต่างๆอย่างจริงจัง โดยได้ใช้การสร้างโมเดลรถยนต์, โมเดลรถเหล็ก, โมเดลเครื่องบิน, โมเดลเรือ ฯลฯ ในการเป็นแบบจำลองเสมือนจริง เพื่อที่จะใช้สร้างรถยนต์ เครื่องบินและเรือเพื่อใช้เป็นพาหนะในการใช้งานกันต่อไป

ส่วนโมเดลซึ่งได้สร้างเพื่อใช้เป็นของสะสมนั้น ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2473 ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยบริษัท Monogram ของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ให้กำเนิดโมเดลรถ ซึ่งถือได้ว่าเป็นของสะสมชิ้นแรกของโลกที่ได้ผลิตขึ้นมา และหลังจากนั้นก็ได้มีการผลิตโมเดลรถเหล็ก, โมเดลเครื่องบิน, โมเดลเรือ ฯลฯ ออกมาเป็นลำดับ จนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ได้มีการนำพลาสติกมาผลิตเป็นโมเดลรถยนต์กันมากขึ้น เนื่องจากมีน้ำหนักเบา, สามารถใส่สีสันได้ตามต้องการ. มีรายละเอียดที่สมจริง อีกทั้งยังเหมาะแก่การสะสมอีกด้วย

สำหรับในประเทศไทยนั้น เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2520 ได้มีการจัดตั้งชมรมชุดพลาสติกจำลองแห่งประเทศไทยขึ้น หรือมีชื่อย่อ คือ PMCT (Plastic Modeller Club of Thailand) เพื่อเป็นสถานที่รวบตัวของผู้ที่ชื่นชอบในโมเดลประเภทต่างๆ ทั้งโมเดลรถยนต์, โมเดลรถเหล็ก, โมเดลรถจักรยานยนต์, โมเดลสิ่งของ ฯลฯ และยังเป็นการยกระดับวงการโมเดลของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับระดับโลกอีกด้วย

ในปัจจุบัน โมเดลรถประเภทต่างๆนั้น กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ส่งผลทำให้ผู้ประกอบการหลายท่านเกิดความสนใจ จึงได้ทำการผลิตหรือนำเข้ามาเพื่อจัดจำหน่าย แต่บริษัทหนึ่งเดียวซึ่งถือได้ว่ามีโมเดลรถที่หลากหลายและครบครันมากที่สุดในประเทศไทย นั่นก็คือ A brick model cars เพราะที่นี่เราคืออาณาจักรโมเดลรถที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักสะสมโมเดลรถทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโมเดลรถยนต์, โมเดลรถเหล็ก, โมเดลรถจักรยานยนต์, โมเดลเรือ ฯลฯ และที่สำคัญโมเดลรถทุกคันนั้น ยังผ่านการรับรองคุณภาพ จากช่างผู้ชำนาญแล้วว่ามีโครงสร้างที่แข็งแรง, มีความสวยงามเสมือนจริงและราคายังย่อมเยาอีกด้วย

“นึกถึงโมเดลรถ นึกถึง A brick model cars”

 

 


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published